Belgian Network on Hepatitis in Substance Users

Doel

In vele gevallen geeft een virale hepatitis C infectie slechts weinig symptomen. Na 20-30 jaar kan de ziekte echter leiden tot levercirrose, wat gepaard kan gaan met leverfalen of het ontwikkelen van een hepatocellulair carcinoom. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe, antivirale therapie, is de ziekte tegenwoordig vlot te genezen (succespercentage > 95%), met enkel perorale medicatie die niet meer dient te worden ingespoten, gedurende 8-16 weken. De behandeling heeft bovendien weinig tot geen nevenwerkingen in vergelijking met placebo. De laatste drie jaren zijn er zo in België al heel wat mensen genezen.

De WHO heeft daarom dan ook als doelstelling om de ziekte uit de wereld te bannen tegen 2030 door:

  • 90% vermindering in de incidentie van nieuwe infecties
  • 65% vermindering in de mortaliteit van hepatitis C

Daarom is het belangrijk te streven voor:

  • verhoging van het aantal diagnoses
  • verhoging van het aantal mensen dat tot behandeling kan komen en zo nodig opgevolgd te worden
  • verhoging van het aantal behandelingen

De groepen die het meest nood hebben aan ondersteuning zijn de meest kwetsbare groepen zoals mensen die ooit intraveneus drugs gebruikt hebben, migranten en HIV geïnfecteerde homoseksuele mannen. Zij lopen een groot risico op de infectie, maar zijn vaak niet in opvolging in een ziekenhuis omwille van vele mogelijke barrières (stigma, marginalisatie, geldproblemen,…).

Het doel van het Belgian Network on Hepatitis in Substance Users (BNHSU) is om de wetenschappelijke kennis rond de zorg voor hepatitis C bij druggebruikers te verzamelen en verspreiden bij alle hulpverleners in België, om zo de zorg voor hepatitis C te verbeteren en de doelen van de WHO te bereiken.